Thailand Oil & Gas Roadshow 2022


วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 บริษัท PW TECH ได้มีการออกบูธงาน Thailand Oil & Gas Roadshow 2022 เพื่อเป็นการโปรโมทและพูดคุยกับผู้ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยงานจัดขึ้นที่ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

สัมนา พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)


วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2565 บริษัท PW TECH ได้จัดสัมนา พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ณ โรงแรมฟิวส์ จังหวัดระยอง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

FARRIS PRV-01 Training Course

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท PW TECH ได้จัดการอบรมในหัวข้อ FARRIS PRV-01 โดยผู้บรรยายคือ คุณวันชัย รัตมาศาณประไพ

Team Building 18-19 December 2021 @Aquatic Rayong

บริษัท PW TECH ได้มีการจัดกิจกรรม Team Building ขึ้น ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2021 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และก่อให้เกิดความสามัคคีภายในบริษัท